Forslag til ny byplan ødelegger for Tønsberg Roklub

Hei alle rovenner!

Vedlagt følger dokument roklubben har utarbeidet i forbindelse med uttalelse på høring i forslag til ny Byplan for Tønsberg kommune, som skal behandles i Bystyret mandag 7. september.

Vi viser også til reportasje i Øyene onsdag denne uken og Tønsbergsblad idag.

Vi trenger engasjement og støtte fra så mange som mulig, så hjelp oss å skaffe støtteerklæringer og engasjer dere så mye som mulig til å påvirke politikerne i kommunen vår. Har dere bekjente, eller venner av bekjente politikere så ta kontakt med dem og frem roklubbens syn.

Gi deres støtte ved å sende kort epost til: formann@tonsberg-roklub.no

Ta gjerne utskrift av dokument og få signatur av så mange som mulig blant venner, naboer og bekjente og lever dette i postkasse på roklubben eller be dem sende på epost.

Det som skjer de nærmeste dagene frem til møte er følgende:

onsdag-søndag:Vedlagt dokument deles ut av roerne i område rundt Sjøormen og til venner og bekjente. Støtteerklæringer samles på epost og papir. Det står postkasse ute på Sjøormen

Lørdag: Stand på torvet (to-tre voksne og noen roere) hvor vi vil dele ut skriv og samle underskrifter

Søndag:Åpent hus på Sjøormen søndag 6. september kl. 15-17. Der vil styret være representert og det blir gitt informasjon, svart på spørsmål og samlet støtteerklæringer. Det serveres kaffe.

Mandag: Mandag ettermiddag i forbindelse med møte samler vi så mange roere, foreldre og andre engasjerte i klubben og deler ut info på vei inn til møte.

 

Vi legger ut informasjon på Facebook og på internett siden www.tonsberg-roklub.no.

 

Har dere spørsmål så er det bare å sende på epost til formann@tonsberg-roklub.no

 

Dette er viktig for klubbens videre drift, så vi ber alle om å engasjere seg. Vedlegg Byplan TRK 2 inkl komm4

 

Hilsen

Styret

Tønsberg Roklub

Telefon:  formann Line Andresen Olstad 932 05 930 og nestformann Gunnar M. Jacobsen 957 72 406