Åpning av rosesongen

Åpning av rosesongen 2016 er satt til 5. mai kl. 12.00.