Innbetaling av kontingent for Tønsberg Roklub sesongen 2015

Innbetaling av kontingent for Tønsberg Roklub sesongen 2015

Støttemedlemmer/ passive/ pensjonist:   150,-

Ektepar medlemskap støtte/passiv/pensjonist:  250,-

Idrettsaktive medlemmer     600,-

Idrettsaktive  med ro-lisens (alle som konkurrerer):  1 000,-

Familiemedlemskap                   2 000,-

Æresmedlemmer betaler ikke kontigent
Medlemskontigenten betales til konto 2470 24 70079   innen 30. april 2015

Husk å merke innbetalingen med navn på medlem/medlemmene.