Innkalling til årsmøte i Tønsberg Roklub

Årsmøte i Tønsberg Roklub

Dato: 17. mars 2016

Tid: kl. 19.00

Sted: Sjøormen, Kanalveien 8, Tønsberg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 7. mars 2016.

Fullstendig innkalling til årsmøte 2016