Årsmøte i Tønsberg Roklub

Årsmøte i Tønsberg Roklub

Dato:   17. mars 2015

Tid:      kl. 19.00

Sted:    Sjøormen, Kanalveien 8, Tønsberg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret senest 9. mars 2015.

Sakene kan sendes Tønsberg Roklub, Postboks 121, 3101 Tønsberg eller via epost: formann@tonsberg-roklub.no

Fullstendig saksliste legges ut på nett en uke før årsmøtet, samt at det legges på møterommet hos Tønsberg Roklub.

Hele innkallingen finner du her.