Terminliste 2019

Terminlisten for 2019 finner du på nettsiden til Norges Roforbund: http://roing.no/uploads/filer/VEDLEGG/Regatta/Regatta%202019/Terminliste%202019%20-%20oppdatert%20per%20februar%202019.pdf